Finnmark i mitt hjerte

Jeg vet at vi ikke har like helsetjenester uansett hvor vi bor, og at det aldri blir slik. Likevel vil jeg ta opp noen forhold med tanke på helsetjenester og likhetsprinsippet. Frihet – likhet – brorskap er det som slår meg akkurat nå, og hjertet mitt blør for Finnmark.

Ikke fordi Finnmark lå på topp i verdiskapning sett i forhold til antall innbyggere (2010). Det er svært gledelig. Men på de fleste andre statistikker ligger Finnmark på bunnen. Vi ser f eks på hvor langt vi i vårt fylke ligger etter innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Se på Finnmarkskartet, som kan inkludere flere «store og små» fylker sørpå. Kanskje kan det skape noen tanker om avstandene i Finnmark. Når vi i tillegg vet at Finnmark er et av de fylkene hvor vær- og føreforhold i perioder gjør det ekstra vanskelig å komme fram både med båt, fly og bil, så kan det tenkes at de såkalte nasjonale normene for tildeling av midler til drift av helsetjenester bør sees på om igjen. Det er en sammenheng mellom uforholdsmessig mye tvang og dårlig utbygde lokale tjenester innenfor rus- og psykisk helsefeltet. I Alta, vekstkommunen i Finnmark, er det flere måneders ventetid for å komme til samtale ved det kommunale tilbudet innenfor rus- og psykisk helse. Slik har det vært i flere år. Det er viktig å ha et hjelpeapparat som fungerer når jeg har behov for det, slik at jeg kan unngå å bli så syk at tvang blir eneste alternativ.

Likhetsprinsippet er en utopi

Det er ikke mulig å få til like helsetilbud i hele landet. I Østfold kan du kjøre fra det ene geografiske ytterpunktet til det andre på 2-3 timer. I Finnmark er det enda større avstand enn det er mellom Oslo og Trondheim fra et sted til et annet i samme fylke. Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Finnmark har til sammen 328 årsverk med Finnmarksklinikken (rus), tre distriktspsykiatriske sentre med fire døgnenheter, og flere polikliniske enheter spredt rundt i fylket. Kun et ambulant team, som er for den samiske befolkningen i hele Norge. Til sammenligning i Østfold er det minst fem ambulante team.

Jeg har også bodd i Indre Østfold. Når det var snakk om nedleggelse av sykehuset der, ble det ramaskrik… for tenk å måtte kjøre en hel time for å besøke folk som var innlagt på sykehus. Det var en av problemstillingene i Indre Østfold.  Bor du i Vardø og er pårørende til en som er innlagt på tvang i Tromsø, så er det omtrent 800 kilometer en vei. Det er IKKE billige flybilletter fra flyplasser hvor kun Widerøe flyr. Når du reiser «på kort varsel» betaler du ofte mer enn det koster å reise t/r fra Oslo til New York.

Det kan ikke bli helt like helsetjenester uansett hvor i Norge vi bor, men det kan bli mindre forskjell enn det er per i dag. Finnmark er storleverandør av pasienter som innlegges på tvang i forhold til antall innbyggere. Og alle som innlegges på tvang blir innlagt i Tromsø.  De som har behov for tjenester innenfor rus- og psykisk helsefeltet får i særdeleshet i Finnmark stemoderlig behandling. Jeg ser ikke se tegn til at noen av politikerne fra Finnmark har interesse av rus- og psykisk helsefeltet. Ingen av Finnmarksrepresentantene har f eks innlevert skriftlige spørsmål på Stortinget i forhold til rus- og psykisk helsefeltet. Jeg tror ikke at samhandlingsreformen vil løse problemene innenfor rus- og psykisk helsefeltet.

Så snart opptrappingsperioden var over, var det fritt fram for kommunene og spesialist-helsetjenesten å kutte i stillinger og dermed i tjenestetilbud innenfor rus- og psykisk helsefeltet.

Rusfeltet: Vi har en fantastisk person, nemlig Arne Berg, som står på, og som får mange gode tilbakemeldinger fra mennesker som har vært på Klinikk Nord i Tana, men Helse Finnmark utelater å kjøpe tjenester derfra. Se video-opptak fra undervisning i Lakselv 15. mars 2012. Arne Berg snakker om «ALKOHOLISME OG KONSEKVENSER FOR FØLELSESLIVET»
Han er rusterapeut og klinikkleder ved Klinikk Nord http://www.klinikknord.no/
Om seminaret JEG TØR – JEG VIL – JEG KAN i Lakselv: http://psykiskhelsearbeid.no/content/3580/Jeg-tor—jeg-vil—jeg-kan

På seminaret var det en fin miks av rus- og/eller psykisk helseproblematikk. Til etterfølgelse for andre. Rus- og psykisk helseproblematikk henger ofte sammen. Jeg selv snakket blant annet om psykose og tvang.

Når skal vi få anerkjennelse fra norske myndigheter på at menneskerettighetsbrudd skjer i Norge? Og noen av oss trodde at kanskje Amnesty Norge vil pirke i dette. Nei, det var ikke aktuelt. Tvang skaper traumer og nesten 100 % av de som utsettes for tvang har traumeproblematikk i ryggsekken sin før de blir innlagt.

Det er en øredøvende stillhet i forhold til et mangeårig krav om «Dokumentasjonssenter for klager på krenkelser og overgrep»

Frihet – likhet – brorskap

Frihet til å velge finnes ikke for mennesker som utsettes for tvang

Likhet finnes heller ikke mellom de ulike regionene eller innenfor regionene i Norge

Brorskap finnes f eks blant oss som er organisert i We Shall Overcome (WSO), men vi blir av det store flertallet sett på som noen sære folk i et bitte lite mindretall. Vår sannhet er at «Jeg er ikke interessert i å spise smuler av medfølelse fra bordet til en som ser på seg selv som min herre. Jeg vil ha hele menyen av rettigheter.» Kilde:  – Desmond Tutu –  som Hege Orefellen skrev i sin dissens til lovutvalget (2011).

Mette Ellingsdalen (WSOs leder) sa tydelig på Akuttnettverkets konferanse (mai 2012) at det er grenser for hvor lenge fagfolk kan si «Vi visste ikke…» – når vi snakker om skadevirkninger tvangen påfører oss. Blant annet viste hun til:

”Lov psykisk om helsevern §3-3

6. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvunget psykisk helsevern bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for  vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv og helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende.” Hun fortalte at på henvendelse til profesjonsorganisasjonene, Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet med henvisning til pkt 6 i loven, har ingen av disse kunnet gi svar på hva de vurderer som belastning ved tvang. Hvis man skal vurdere belastning må man anerkjenne at det eksisterer skade.

Aktuelle lenker:

Holdning om at tvang er nødvendig. napha.no FORSKET PÅ TVANG: Førsteamanuensis Toril Borch Terkelsen er en av forskerne bak studien om tvangsmedisinering.

Hege Orefellens dissens i Paulsrudutvalget 2011.

Tvang i et brukerperspektiv/IMPULS mai 2012

Arbeiderpartiet, eneste parti som avstår fra å svare om det skjer lovbrudd i psykiatrien.

Menneskerettigheter. Når skal vi få anerkjennelse fra norske myndigheter på at menneskerettighetsbrudd skjer i Norge?

Som natt og dag. Kronikk på Erfaringskompetanse.no av generalsekretæren i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

Akuttnettverket hadde tvang som tema på sin konferanse som de arrangerte i samarbeid medTvangsforskningsnettverket 14.-15. mai 2012 på Holmen Fjordhotell i Asker. Referat fra konferansen finner du her.

Finnmark på topp – verdiskapning per innbygger.

Napha.no – Holdning om at tvang er nødvendig.

Anbefalinger for ambulante akutteam, psykisk helsevern

WSO i menneskerettihetskomiteen i FN

Mye makt, liten ære. Av Mette Ellingsdalen.

Erfaringsinnspill på Amaliedagene (2011) -Siv Helen Rydheim: «Kan psykose være drøm i våken tilstand

Som natt og dag. Rapport om ulikheter på syn på tvang.

På youtube

Sak nr 1 – Om Ambulant akutt-team Nordland

Sak nr 4 – Om fagråd (fra 07:40)

13 prinsipper for brukermedvirkning fra Helse Sør-Øst.

Om Siv H Rydheim

Skribent: http://sivhelenrydheim.blogspot.com/( nov 2008), https://sivryd.wordpress.com/ (juli 2010), http://endringer.blogspot.com/ (des. 2010) https://traumeinfo.wordpress.com/ (feb. 2015)
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert og merket med , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s