Stans samhandlingsreformen for rus- og psykisk helsefeltet!

Unntakstilstand?

Tanken om at tvangen i psykiatrien har fått lov å leve under en slags unntakstilstand i mange, mange år, har slått meg. Jeg selv har den siste uka levd i en slags boble, og skrev om det for et par dager siden:

Denne uka har vært merkverdig for meg fordi VG har publisert veldig mange saker angående tvang og bruk av tvangsmidler (belter) i psykiatrien. Dette er egentlig underlagt kontroll fra en såkalt kontrollkommisjon. Jobben VG har gjort med å avdekke manglende kontroll og lovbrudd er formidabel. VG har gjort dypdykk i materien.

I love VG  Hadde aldri trodd at VG kunne ha journalister som har interesse av og som får muligheten til å gjøre slike dypdykk. Hurra for at jeg måtte gå i rette med egne fordommer m h t VG.

For dere som kjenner meg, så vet de fleste at jeg er en av de som har snakket om og skrevet side opp og side ned om kritikkverdige forhold i psykiatrien. Mange ganger har jeg tenkt at det egentlig ikke nytter. Men nå, nå tenker jeg at det nytter. Jeg håper til og med at den kompetansen jeg har opparbeidet meg i løpet av et kvart århundre kanskje kan brukes til noe vettugt.

Nå er det på tide at alle politiske partier går inn for å stanse innføringen av samhandlingsreformen som det er sagt skal tre i kraft for rus- og psykisk helsefeltet fra 2017: Helse- og omsorgsdepartementet vil innføre kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter også i psykisk helsevern og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). (Høie i Dagens Medisin).

Helsedirektoratet:  Fra 2017 skal pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer få øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen.

Det er vel og bra at kommunene skal bygge opp sine tjenester for pasienter med rus- og/eller psykiske helseproblemer, men jeg mener at det er mest hensiktsmessig at alt blir på ett nivå, slik at mennesker ikke trenger å bli kasteballer mellom dagens tre nivåer: (Spesialisthelsetjenestens to nivåer (sykehus og Distriktspsykiatriske sentre (DPS)  samt kommunene).

STANS GJENNOMFØRINGEN AV SAMHANDLINGSREFORMEN FOR RUS- OG PSYKISK HELSEFELTET!

VG: Ledende jurister krever full granskning av tvangsbruk i psykiatrien.

Professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen:

«– Jeg mener absolutt at dette bør granskes. Både de konkrete sakene som nå har kommet frem, men man burde også overveie å opprette en type ulykkeskommisjon som går grundig inn i slike saker og eventuelt foreslår reaksjoner overfor dem som har gjort feil, sier Bernt – som har ledet flere utredninger om psykisk helsevern.«

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund:

«Frykter mer medisinering

– I de mer enn 40 år jeg har fulgt med i dette feltet, har det vært klaget over sterkt mangelfull statistikk og slett etterlevelse av formelle krav til vedtak og begrunnelse. Høie bør innse at det ikke lar seg gjøre å endre dette så lenge ikke-etterlevelse er helt uten konsekvenser for noen, sier Lund til VG.

– Granskingen av forholdene ved Reitgjerdet sykehus, som endte opp i en sterkt kritisk rapport, er det mest positive som er skjedd i tvangspsykiatrien i min tid, fordi det førte til nedbygging av institusjonspsykiatrien, påpeker Lund.»

Helseministerens svar, i følge VG:

«Helseminister Bent Høie (H) har reagert kraftig på VGs psykiatriavsløringer, og sagt at han er er bekymret for rettssikkerheten til pasienter som er tvangsinnlagt. Han mener likevel ikke at det er behov for en granskning.

– Ingen bestrider situasjonen

– Det viktigste nå er å få til endringer fremover, og ikke nødvendigvis granske det som har skjedd før. Da er det viktigere at man setter inn tiltak for endring, sier Høie.

– Jeg lytter gjerne til synspunkter dersom det er vektige argumenter som forteller oss at vi gjennom en granskning kan få svar på spørsmål som vi ikke har svar på. Men i utgangspunktet er jeg mest opptatt av å bedre situasjonen fremover. Jeg oppfatter det slik at ingen bestrider situasjonen.»

I en kommentar skriver Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG:

«Hvis det er noe område i samfunnet der åpenhet er helt avgjørende, så er det der det er samlet mye makt. Psykiatrien rår over kraftige maktmidler rettet mot enkeltmennesker. Det å binde en person i belter, er svært inngripende, både fysisk og mentalt. Slik makt må kontrolleres.

Det er derfor vi har kontrollkommisjonene. Og hvordan fungerer de? VG har avdekket at de ikke gjør jobben sin. De psykiatriske pasientene har i virkeligheten ingen som ivaretar deres interesser dersom de utsettes for ulovlig tvangsbruk. De er overlatt til seg selv, vergeløse og rettsløse.»

 

En granskning av hele tvangspsykiatrien ønsker jeg velkommen!

I 1996 forsøkte jeg via advokat å klage på det jeg ble utsatt for av tvang (reiming og tvangsmedisinering) i 1992 og tvangsinnleggelser i 1994 og 1996, men advokaten kunne ikke anbefale meg å gå videre med saken. Det er svært kostbart for enkeltpersoner å gå til sak mot staten. Nå må staten ta ansvar for alle de som har vært utsatt for tvangspsykiatri, hvis jeg skal tro Høie når han uttaler på spørsmål fra VG:

«– Hva med de pasientene som kan ha blitt utsatt for ulovlig tvangsbruk?

– Vi har systemer for å ivareta pasienter som er utsatt for urett, og det gjelder for disse pasientene.

– Du ser ikke noe behov utover det?

– Nei.»

Jeg gjentar:

STANS GJENNOMFØRINGEN AV SAMHANDLINGSREFORMEN FOR RUS- OG PSYKISK HELSEFELTET! NÅ ER TIDEN OVERMODEN FOR GRANSKNING AV TVANGPSYKIATRIEN.

Vi er flere som i årevis har etterlyst et dokumentasjonssenter for klager, og jeg tar tråden opp igjen.

Anbefaler til slutt en video – Trygghet – frihet – håp, Mette Ellingsdalen om medisinfrie alternativer i psykisk helse https://vimeo.com/43412745

 

Relaterte saker:

VG Krever full granskning av tvangsbruk http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tvang-i-psykiatrien/krever-full-granskning-av-tvangsbruk/a/23854565/ 

VG Tid for granskning http://www.vg.no/nyheter/meninger/tvang-i-psykiatrien/tid-for-gransking/a/23855811/

VG-saker angående tvangspsykiatri: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tvang-i-psykiatrien/

Dagens Medisin, Høie: Innføre kommunal betalingsplikt

Helsedirektoratet:  Fra 2017 skal pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer få øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen.

Blogg, Toppen av isfjellet?

Ellingsdalen, Mette  og Skree, Liv Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge?

Erfaringskompetanse: Tvang

Gøtzsche, Peter Christian og Lund, Ketil: Tvangsmedisinering må forbys https://www.idunn.no/kritisk_juss/2016/02/tvangsmedisinering_maaforbys

Hillestad Thune, Gro:   Overgrep – søkeslys på psykiatrien (2008)

Orefellen, Hege: Dissens til Paulsrudutvalget (2011) Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre

NAPHA: Alternativet til tvang er god behandling

Rydheim, Siv Helen (Blogg): Dokumentasjonssenter for klager

Sykepleien (2016): Mangler tilbud til psykisk syke i kommunene

 

Om Siv H Rydheim

Skribent: http://sivhelenrydheim.blogspot.com/( nov 2008), https://sivryd.wordpress.com/ (juli 2010), http://endringer.blogspot.com/ (des. 2010) https://traumeinfo.wordpress.com/ (feb. 2015)
Dette innlegget ble publisert i antipsykotisk medisin, Bent Høie, Berntutvalget, CRPD FN konvensjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne, erfaringskompetanse, erfaringskunnskap, Gro Hillestad Thune, hege orefellen, helseministeren, Ketil Lund, Liv Skree, menneskerettigheter, mette ellingsdalen, psykiatri, psykisk helse, psykisk helsevern, psykiske helseproblemer, psykose, psykose.erfaring, psykososial funksjonsnedsettelse, samhandlingsreformen, Siv Helen Rydheim, tvang, tvangserfarer, tvangsmedisinering, wso. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s