YouTube-undervisning og annen film

Taushetsplikten er opphørt! – En YouTube-video fra 2014 – Silje Marie Strandberg i samtale med sin tidligere psykolog Svein Gran og hennes tidligere primærkontakt, psykiatrisk sykepleier Lone Viste Fagerland. En sjelden ærlig samtale som, med fordel, burde være obligatorisk for alle som jobber i helsevesenet. Sammen deler de den unike relasjonen som oppstod mellom pasient og fagperson, om å tørre å gjøre det lille ekstra. De avgjørende faktorene fra Silje Marie´s perspektiv. Hva gjorde Lone annerledes, som igjen ble avgjørende for at Silje Marie i dag er frisk.
For mer informasjon www.sommerfugleffekten.no

Skriving som terapi (YouTube-video fra 2013)- opptak av Kjersti Wolds innlegg under lanseringen av boka «Drøm i våken tilstand» Hun bidro i forbindelse med skriveverkstedet.

Forfatter Kjersti Wold under lanseringen av boka Drøm i våken tilstand. Hun bidro med kurs og veiledning i bokprosjektet. Kjersti Wolds nettsider: http://www.noesis.no/   http://kjerstiwold.no/kw/side.php?kat=3

Samtidig rus- og psykisk helseproblematikk. Nye retningslinjer er utarbeidet, og i den forbindelsen er det gjort en kjempejobb med å spre disse retningslinjene på mange måter. Retningslinjene finnes på Helsebibliotekets nettside.

Aktuelt fra rop-tv: http://www.roptv.no/

Recovery i et ROP-perspektiv med Stian Biong. Han er professor ved fakultet for helsefag ved høgskolen i Buskerud. I denne forelesningen gir han noen betraktninger om hvordan man kan jobbe med recovery i et ROP-perspektiv.

www.rop.no på YouTube, og her er et Intervju med Marius Sørensen Sjømæling. Marius er generalsekretær i organisasjonen Barn av rusmisbrukere (www.barweb.no) I intervjuet deler han egne erfaringer og refleksjoner om hvordan ansatte i hjelpeapparatet kan se, snakke med og følge opp barn av personer med rusproblemer. Flere intervjuer og andre filmer finner du på www.snakkomrus.no

Selvorganisert selvhjelp – tre vidoer på YouTube – Du kan lese om disse her  og klikke deg videre inn på filmene. Gunn Anita Vang deler erfaringer med å ta i bruk selvorganisert selvhjelp i bearbeidelse av opplevde angstproblemer i hverdagen. Dette ble filmet, og ga oss en unik mulighet til å lage YouTube glimt fra selvhjelpshistorie – en historie som også er beskrevet med litt andre ord i heftet ”Angsten for livet”.

———————-

Olga Runciman – Hearing Voices Network Denmark – February 5, 2013

———————-

Postpsychiatry -Reaching beyond the technological paradigm in mental health  fra YouTube  Publisert 7. juni 2012 See more at: www.postpsychiatry.com

Lecture by psychiatrist & philosopher Patrick Bracken in Forum for existential psychology & therapy, at University of Copenhagen, 18/4 2012 Er du fra Danmark eller norden så se også: www.eksistentielpsykologi.dk

———————-

Webpsykologen video Gode egenskaper i hjelperollen Flere saker fra Webpsykologen

———————-

Jeg ble tipset om en dokumentarfilm, som jeg synes var interessant og den ga veldig mye mening. «Dancing i the flames«:

Om filmen står det følgende: «Dancing in the Flames is a brilliant and intimate documentary into the life of Jungian Analyst, Marion Woodman, who is known for her ground breaking work as a teacher and author on feminine psychology and addiction. We are taken into a metaphoric representation of the unconscious imagery that Marion discusses so passionately and, in doing so, are invited to examine our own lives. Brilliant mystic and author Andrew Harvey interviews Marion as she explains the mysteries of her soul’s journey and reveals a series of psychological ‘deaths’ and ‘rebirths’ that have formed the consciousness into which she has evolved. The film presents a philosophy of dynamic opposites, the bridging of seeming contradictions. Life and death, love and grief, courage and submission are not at loggerheads for her—they’re part of a harmonious whole. By embracing these opposites we come into the totality of human experience.»

—————————————————————————

På YouTube finner jeg faktisk en del interessant undervisning. I dag, via  WSO-bloggen  en video med tittelen:  «Deprimerte er ikke tapere», som er et foredrag av psykiater og filosof Neel Burton.

Jeg har omdøpt den til: -Depresjon nødvendig for å få en dypere forståelse? For min del syntes jeg han virkelig kom til poenget de siste minuttene i videoen, hvor an blant annet sier: (jeg har gjort en meget grov overstettelse…) Videoen finner du på følgende lenke: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ndsB37KUAso

Helt fritt sammendrag av en meget fri oversettelse fra de siste minuttene:

Tenk på det som et signal om at noe er alvorlig galt. De trenger å tenke for å få tak i «Det store bildet».

Gjennom depresjon tar vi et skritt tilbake, og vi får muligheten til å reevaluere våre prioriteringer, får en dypere forståelse av oss selv, oppdage hvem vi virkelig er, vårt liv, livet generelt, samfunnet rundt oss… og ved å møte disse utfordringene, oppdage hvem vi virkelig er. Han ramser opp mange av de mest kreative mennesker i vårt samfunn, og han siterer Marcel Proust, som også led av alvorlig depresjon: «Happyness is good for the body, but it is grief that developes the strength of the mind.» Han sier også: Ingenting er lengre fra sannheten enn at «De er tapere». De ville noe mer, ikke bare for dem selv, men for alle rundt dem, de satte lista for høyt… de kunne dyttet alt under teppet, og «latt som» – som de fleste mennesker gjør. De er det helt motsatte av tapere. De er modige, ambisiøse etc

Piller mot depresjon. Det ville fratatt dem muligheten til å utvikle en dypere forståelse av dem selv og verden rundt dem.

Jeg fant videoen på WSO-bloggen, hvor denne artikkelen også var lagt ut: Why Do Depressed People Lie in Bed? på nettsiden «Psychologi today» Published on June 3, 2011 by Jonathan Rottenberg, Ph.D. in Charting the Depths

————–

Kan psykose være drøm i våken tilstand? Det spørsmålet synes jeg er helt naturlig. Et redigert foredrag kan du se her.

Hvite Ørn ved leder Jan-Magne Sørensen har lagt ut diverse redigerte videoer fra Amaliedagene 2011 og du kan se dem her. Der finner du også andre vidoer, se

hele lista her.

———————————

Forvandling og frihet. Hvite Ørn v/leder Jan Mangne Sørensen. En video som er lagt ut påYouTube som du kan se her.

Andre fra YouTube:

Daniel Fisher

Dr. Lukoff

Jaakko Seikkula,

Åpen dialog. Hvordan de jobber i Finland, hvor de i 85 % av tilfellene unngår medisinering ved førstegangspsykose.

Patricia Deegan

Stemmer fra innsiden YouTube, om tvang

Stan Grof – holotropic

Rådet for psykisk helse har laget tre YouTube-vidoer fra tre ulike DPS i Norge. Det interessante med disse tre videoene er at de peker på hvor viktig det er med godt samarbeid mellom kommune, DPS-ene og sykehusene.

Se her på videoene fra Rådet nettside. De tre lederne i Nordfjord, Tromsø og Tynset har på ulike måter lagt vekt på utvikle tjenestene i tråd med brukernes behov. Har du undervisning du tenker kan være aktuell for denne bloggen, så ta gjerne kontakt på e-post: sivryd@gmail.com eller skriv i kommentarfeltet.

————————

Sean Blackwells undervisning på YouTube: Jeg har lagt inn 13 som er i rekkefølge her. Det finnes en god del flere, og det er enkelt å finne dem når du først er inne på bipolarorwakingup
1.The REAL Cause of Bipolar Mania / Bipolar Disorder (Upgraded for 2010)
2. Is Bipolar Mania Spiritual Enlightenment? 1 of 2 (Upgraded for 2010)
3. Is Bipolar Mania Spiritual Enlightenment? 2 of 2 (Upgraded for 2010)
4. How to Heal Bipolar Mania
5. Why We’re Bipolar: Normal Life Sucks!
6. How Bipolar Disorder Can Purify Your Soul
12. Solving the Bipolar Disorder Puzzle (Spiritual, Spirituality)
13. The Spiritual Evolution of Bipolar Disorder Part One: Love, Fear & Spirituality
Sean Blackwells nettside Bipolar or waking up?!

6 svar til YouTube-undervisning og annen film

 1. Tilbaketråkk: Om psykoseopplevelser – et potensial til utvikling. | psykose.erfaringer

 2. Tilbaketråkk: Om psykoseopplevelser – et potensial til utvikling. /  Psykiskbloggen

 3. Tilbaketråkk: Åpen dialog ved psykoser | psykose.erfaringer

 4. sunnpsyk sier:

  Angående den filmen med Silje Marie Strandberg: Jeg satte pris på å få se den historien, men jeg synes det er en uting å lage historier rundt at noen har blitt «frisk». Det minner om diverse litteratur hvor man blir med på en lignende reise, og jeg tror det er stort potensial for å spinne myter ut av disse historiene. «Frisk» og «syk» gir mest mening som et stempel som påføres fra dem som besitter disse stemplene. Det er mye som tyder på at stempelet i seg selv determinerer hvordan psykiatriske pasienter blir møtt, og mange ønsker seg dermed et «frisk»-stempel for å slippe unna de mistenksomme blikkene. Det som kalles psykiske lidelser er mye mer komplekst enn at det gir mening å operere med en slik dikotomi. Det er viktigere at en person kan bli møtt som den han er uavhengig av hvordan det fremstår enn at han skal erklæres «frisk», en slags godkjenning fra dem som tidligere har forfulgt ham. «Frisk» er et fritak fra å måtte ransake seg selv. De «friske» menneskene man møter i behandlingsapparatet trenger aldri stille seg spørsmål rundt sin fremtreden, alt er akseptabelt… Dette alltid «friske» speilet man møter gir en veldig klar klangbunn for de «syke».

  • Takk for kommentar, som jeg synes er interessant. Jeg selv tenker nok at det bør være opp til hver enkelt som har en personlig historie om de snakker om «syk» eller «frisk». Jeg sier f eks ikke at «Jeg er bipolar» men jeg sier at jeg har en bipolar-diagnose… (Det kan jo også i høyeste grad diskuteres om noen i det hele tatt skulle fått spesifikke psykiatridiagnoser, men det blir en annen diskusjon). Mange sier og vil gjerne fortsett å si: «Jeg er bipolar». Verre er det når helsepersonell omtaler pasienter som «bipolare» og «schizofrene»…
   Jeg opplevde vel ikke filmen som så bastant i så måte. Filmen er svært viktig m h t kritikk i forhold til medikamentbruk og hva det kan føre til. Tenker nok også som deg m h t at «Dette alltid «friske» speilet man møter gir en veldig klar klangbunn for de «syke».»
   Godt beskrevet. Takk!

   • sunnpsyk sier:

    Ja, jeg har ikke noe med å kritisere hvordan noen personlig velger å formulere seg, da dette er en etablert språkbruk. Jeg har litt issues med hvordan Arnhild Lauvengs bok leses av offentligheten. Den er veldig fargerik får man si, og fuil i kontraster. Men det er gode historier når noen var syke og blir friske. Hannah Green sin bok var jo veldig fascinerende. Jeg ønsker ikke at de skal brukes til å oppmuntre mennesker til å oppnå å bli «frisk», for det innebærer stort sett en dissosiering fra «sykdommen». Psykiatriske pasienter har gap i biografien sin hvor de blir tvunget til å fortelle en historie som stort sett er diktert…

    Det var en dårlig formulering øverst at jeg synes det er en uting. Jeg har satt pris på alle historier jeg har sett og ville ikke vært foruten noen, men jeg er redd for at deler av psykiatrisk tankegang er integrert i historiene, og det blir vanskelig å skille ting fra hverandre. Samtidig som det er en beretning om en personlig seier er det også mange ufiltrerte elementer av psykiatriske dogmer. For å bli frisk fra depresjon f.eks. må man anerkjenne at depresjon er en sykdom. Uansett hvilken historie man vil fortelle, hvor kommer språket fra? Språket betinger hvilke uttrykksmuligheter man har. Så en person som forteller en historie om å bli frisk forteller samtidig en historie om å ha vært syk, og all pr er god pr.

    Personlige historier er ikke vitenskap, så det er ingen krav til noe som helst, men det dannes jo myter i offentligheten rundt dem. Husker også jeg leste Prozac Nation i ganske riktig alder og det fenget.

    Jeg er klar over at det er mange som har en viss stolthet rundt bipolardiagnosen spesielt. Jeg synes det er synd, men forståelig ut fra slik systemet er bygget opp.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s