Artikler og foredrag

Her er et utvalg av artikler/publikasjoner og foredrag, sortert etter publiseringsdato, i perioden 2008-2012 av Siv Helen Rydheim. (Noen av artiklene/publikasjoner er skrevet sammen med andre). De nyeste kommer først.

Artikler og reportasjer for Erfaringskompetanse.no

Bloggene mine:

https://traumeinfo.wordpress.com/  En samleblogg med forskning, kunnskap og erfaringskompetanse om komplekse traumer, også kalt: tidlige traumer, barndomstraumer, flergenerasjonelle traumer

http://endringer.blogspot.no/ (start 2010) «Livserfaringsloven: Akkurat da jeg hadde lært alle livets svar, forandret de alle spørsmålene.»(Fra “Hvorfor galt går galt” v/Gudmund Hernes) Stadig kommer jeg til uunngåelige endringer, når livet leves. Grensesetting er nå mitt endringstema i livet. Når blir et livsproblem en psykisk lidelse? Trenger det å bli det? Mestringsstrategier, gode og dårlige, er det noe som sitter i ryggmargen? Strategiene kan endres, men da må jeg jobbe med det… det kan bli både smertefullt og interessant.

https://sivryd.wordpress.com/ (start 2010) Erfaringsbasert kunnskap om psykose. Forsøk på å nå ut til politikere og folk flest for å få alternative behand-lingssteder som ikke baseres på medisiner. Jeg ønsker frihet til å velge bort medisiner. Det vil også bli argumentert for at lov om psykisk helsevern skal fjernes. Og mye, mye mer blir tema på denne bloggen.

http://sivhelenrydheim.blogspot.no (start 2008) Forfatter og erfaringsformidler. «Kjærligheten spør ikke, den bare er». Jeg har erfaring fra 2005 med å holde foredrag ut i fra min erfaringsbaserte kunnskap. Det er andre mulige hjelpetiltak eller behandlingsformer når vi er i krisesituasjoner, andre måter å håndtere traumer på enn tvang i psykiatrien. Vi tar makta tilbake i eget liv! Ønsker du foredrag? Jeg kan selv bidra, eller tipse deg om andre som også har foredlet sin erfaringskunnskap, slik at den er velegnet til undervisning. Jeg skreddersyr foredrag. Send gjerne en mail til: sivryd@gmail.com

Omsorgsforskningskonferansen 2016 – Foredraget «Utfordringer med brukermedvirkning«:

Det skriftlige materialet er ikke helt likt foredraget, men jeg håper det kan være til inspirasjon. Alt som ble henvist til i foredraget ligger det lenker til i dette dokumentet. Jeg har spesielt tatt for meg såkalt Tvang uten døgn, og har i den anledningen brukt en rapporten «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av det» fra KBT Midt-Norge(2016). Astrid Weber og Annika Alexandersen har, sammen med Dagfinn Bjørgen, gjennomført undersøkelsen og skrevet rapporten. I tillegg er det henvisninger til publiserte saker bl.a. om Menneskerettigheter og det er egne refleksjoner rundt brukermedvirkning på ulike nivåer. 

Foredraget: https://sivryd.files.wordpress.com/2012/04/omsorgsforskningskonf-2016-foredrag-siv-h-rydheim-pdf.pdf

Hvilken plass har erfaringskonsulenter i tjenestene innenfor psykisk helse? I Tidsskrift for psykisk helsearbeid 04/2014

Sammendrag

Denne artikkelen omhandler erfaringskonsulenter og deres rolle i de psykiske helsetjenestene. Artikkelen tar opp hvilken plass erfaringskonsulentene har i disse tjenestene, og hvilke forutsetninger som må til for å utnytte de ressursene disse representerer. For å belyse denne problemstillingen har vi presentert noe av den kunnskapen vi har skaffet fra samlinger med erfaringskonsulenter og deres arbeidsgivere, funn fra en undersøkelse blant erfaringskonsulenter som er tilsatt i offentlig tjeneste i psykisk helsefeltet, og gjennomgang av noe av den litteraturen som finnes om bruk av erfaringskonsulenter i tjenestene. Ut fra materialet konkluderes det med at erfaringskonsulentene representerer en viktig ressurs for både tjeneste- og kunnskapsutviklingen i psykisk helse.
Nøkkelord: erfaringskonsulenter, medarbeidere med brukererfaring, erfaringskompetanse, erfaringskunnskap, brukererfaringer, forskning
 Psykiatrien fortsatt i en tåkeheim – umenneskelig tvangsbehandling 24.09.2014
Sultne på ny kunnskap.
For Erfaringskompetanse.no 2013 – om samarbeidsbasert forskning ved Høgskolen i Buskerud.

Vintersolverv – en sinnsteming (des. 2012)

Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette (des. 2012)

Familiekonstellasjoner – traumer i et flergenerajonsperspektiv Artikkel for Konstellatøren, Norsk konstellatørforenings magasin. (2012)

Et balansert selvbilde? (oktober 2012)

Tromsø 20.09.2012 Perspektiver på tvangsproblematikk med utgangaspunkt i egenerfaring på Arbeids- og erfaringsseminar i fht transport av psykisk syke

Porsgrunnkonferansen 2012 -06.09.2012 – Vi drømte stort – Bokprosjekt om psykose- Gunn Helen Kristiansen og Siv Helen Rydheim foredrag på Porsgrunnkonferansen 2012.

Kunst- og uttrykksterapi (september 2012)

Viktige stemmer (juli 2012)

Artikkel i IMPULS psykogisk tidsskrift mai 2012 Om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv

Kirkenes – 25.04.2012 -Pasienten – egen erfaring fra transport med ambulansefly-Tvangserfaringer på kurs for sivile ledsagere som erstatter politiet.

Dokumentasjonssenter for klager på krenkelser og overgrep i psykisk helsevern II Siv Helen Rydheim. Egen blogg. (April 2012)

Selvorganisert selvhjelp – hva har det gitt meg? Siv Helen Rydheim (April 2012)

Mine vendepunkt. Foredrag (Power-point) i Lakselv 15.03.2012. Fra Lakselv også video på YouTube (nr 1 av 3 – psykose og tvang), (nr 2 av 3 om Finnmarksnettverket) , (nr 3 av 3 om skriveprosjektet og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse)

JEG TØR – JEG VIL – JEG KAN -Spenstig tittel på et spenstig mestringsseminar – 15. mars 2012 i Lakselv på Kafe Blå. Oppsummeringen er lagt ut på psykiskhelsearbeid.no -Kanskje var dette seminaret starten på et mer formalisert kompetansenettverk? Det får tiden vise. (Siv Helen Rydheim, mars 2012)

Piller mot depresjon? Tror ikke det… Artikkel på egen blogg. Siv Helen Rydheim (Mars 2012)

Det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv. Egen blogg januar 2012. I forkortet utgave i Søkelyset mars 2012.

Traumatisering. Artikkel på egen blogg. Siv Helen Rydheim (Januar 2012)

Hold fast i drømmene dine! Artikkel på egen blogg. Siv Helen Rydheim (Januar 2012)

Sinne kan brukes positivt. Egen blogg. Siv Helen Rydheim (Januar 2012)

2011 ble et år der jeg følte meg inkludert. Artikkel på psyksikhelsearbeid.no Siv Helen Rydheim (Januar 2012)

Et begivenhetsrikt år.  Siv Helen Rydheim -(Erfaringskompetanse.no sin blogg januar 2012)

Høringsuttalelse til ny bipolarveileder fra WSO, Skrevet av: Gunn Helen Kristiansen, Lasse Bøyum, Mette Ellingsdalen og Siv Helen Rydheim (Januar 2012)

Antidepressiva, farvel… hilsen 2012 velkommen! Artikkel på egen blogg. Siv Helen Rydheim. (Desember 2011)

Skriving som terapi. Egen blogg. Siv Helen Rydheim (Desember 2011)

Tenk hvis… noen betraktninger om psykoseerfaringer. Siv Helen Rydheim -(Dialog desember 2011)

Virker, virker ikke. Siv Helen Rydheim -(Erfaringskompetanse.no sin blogg november 2011)

Besøk i indre landskap. Siv Helen Rydheim -(Erfaringskompetanse.no sin blogg september 2011)

Pasientens egenerfaring fra transport med ambulansefly. Siv Helen Rydheim (September 2011)

Kan psykose være drøm i våken tilstand? Foredrag (Siv Helen Rydheim) under Amaliedagene (august 2011). Redigert av Jan-Magne Sørensen i Hvite Ørn. Foredraget på ca. 45 min er forkortet til 10 minutter.

Nye toner?  Erfaringskompetanse.no sin blogg av Siv Helen Rydheim (Juli 2011)

Hvordan rive gjerder? Erfaringskompetanse.no sin blogg av Siv Helen Rydheim (Juni 2011)

Etterlyser politisk vilje. Erfaringskompetanse.no sin blogg av Siv Helen Rydheim (Mai 2011)

Hvordan ivaretas menneskerettighetene? Egen blogg. Siv Helen Rydheim (Mai 2011)

Antidepressiva -en melkeku for legemiddelindustrien. Artikkel på Erfaringskompetanse.no sin blogg av Siv Helen Rydheim (Mai 2011)

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012). Siv Helen Rydheim. Artikkel på psykiskhelsearbeid.no mai 2011.

Blir brukerstyrte sentre mindre verdsatt?  Artikkel på Erfaringskompetanse.no sin blogg av Siv Helen Rydheim (April 2011)

Lavterskeltilbud i fokus. Artikkel på Erfaringskompetanse.no sin blogg av Siv Helen Rydheim (Mars 2011)

En lyttende tilnærming til psykosen. Inger Emilie Nitter, Gunn Helen Kristiansen og Siv Helen Rydheim (Dialog mars 2011)

Styrt av ryggmargsreflekser. Artikkel på Erfaringskompetanse.no sin blogg av Siv Helen Rydheim (Februar 2011)

Hva er godt psykisk helsearbeid? – Siv Helen Rydheim (Nr 2/2011 Tidsskrift for psykisk helsearbeid)

Alternativer til tvang. Artikkel på Erfaringskompetanse.no sin blogg av Siv Helen Rydheim (Februar 2011)

Erfaringskonsulenter på akutten. Artikkel på Erfaringskompetanse.no sin blogg av Siv Helen Rydheim (Januar 2011)

Evidensbasert psykologisk praksis. Egen blogg. Endringer. (2011)

Dokumentasjonssenter for klager på krenkelser og overgrep. Egen blogg. Siv Helen Rydheim. (November 2010)

Psykose kan være positivt. Inger Emilie Nitter, Gunn Helen Kristiansen og Siv Helen Rydheim (VG juli 2010)

Min frihet. Egen blogg. Siv Helen Rydheim. (Juli 2010)

Stemmer fra innsiden – kortfilm om tvang Egen blogg. Siv Helen Rydheim (Juni 2010)

Opplevelsen av tvungen medisinering, Et foredrag av Siv Helen Rydheim på kontroll-kommisjonskonferansen i Trondheim i november i 2009. Power-pointen er utgangspunktet for foredraget. Mye kommer selvsagt muntlig i tillegg.

Intervju gjort i Tromsø i oktober 2008 i forbindelse med en Bikuben-konferanse om menneskerettigheter og tvang i Tromsø. Intervju i forhold til boka «Kjærligheten spør ikke, den bare er». Intervjuet ble gjort ved NRK Troms og sendt på Nordnytt og NRK Dagsrevyen.

Kjærligheten spør ikke, den bare er. Siv Helen Rydheim (Bok 2008).

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: