Tvangsproblematikk

Mange saker som omhandler tvangsproblematikk på min blogg http://sivhelenrydheim.blogspot.no/

Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette -en artikkel av Siv Helen Rydheim

——————————————————————

Medisinfrie tilbud av Mette Ellingsdalen  (8. juni 2012) Videoen Trygghet – Frihet – Håp – om medisinfrie alternativer i psykisk helse av Mette Ellingsdalen, leder i  We Shall Overcome (WSO) på Vimeo.

——————————————————————-

Georg Høyer, om tvang, i Sinn og Samfunn. (2004) -Er ikke mindre aktuelt nå i 2012.

—————

«Tvangsprofessor» Georg Høyer ble intervjuet av bladet Psykisk helse i 2005.

Utdrag: ”– Grunnen til at jeg ikke sluttførte psykiatriutdannelsen, er at jeg ble i tvil om behandlingen var til hjelp, sier professor Georg Høyer.

– Etter hvert fikk jeg mange motforestillinger mot faget. (…)
Og hvorfor i all verden brukes det så mye tvang når det ikke finnes noen forskning som viser at det har en gunstig effekt på pasientenes tilstand?
Letingen etter svarene resulterte blant annet i en doktorgrad om tvangsbruk i norsk psykiatri. Avhandlingen fikk liten oppmerksomhet. Georg Høyer stilte spørsmål få var interessert i svarene på. Det har han fortsatt med. Hele sin yrkeskarriere har Høyer vært opptatt av og kritisk til tvangsbruken i norsk psykiatri.
– Det har vært et relativt ensomt faglig liv.
– Enkelte brukergrupper mener det er bedre å binde fast folk i remmer enn å gi medisiner med langtidsbivirkninger. Er du enig?
– Ja, jeg ville nok reservert meg mot bruk av medisiner hvis jeg kunne ha skrevet en «forhåndsvilje». Heller remmer, men helst ingen av delene. Om jeg en dag skulle komme i en krise der jeg ble aggressiv… sier Georg Høyer, og tar en ørliten tenkepause.
– … da kunne jeg ønsket at noen gode venner kunne holde meg. (…)
– Ja, det er et begrep innen psykiatrien som kalles «manglende sykdomsinnsikt». Det begrepet er jeg svært kritisk til. I forbindelse med min doktorgrad intervjuet jeg en rekke pasienter få dager etter at de var tvangsinnlagt. Det er mitt klare inntrykk at selv om de hadde psykotiske episoder, så var alle sammen i stand til å se at de trengte hjelp. Men de var ofte uenige med helsepersonellet om hva slags hjelp de trengte, sier Høyer.
Tvangsprofessoren etterlyser mer faglig nysgjerrighet blant kollegene.
– En psykiatri uten tvang ville kreve at det ble brukt mer tid, energi og fantasi på å bygge allianser. Det ville tvinge behandleren til å møte pasientene på deres egne premisser. Jeg har prøvd å få med kolleger på et tankeeksperiment: La oss se for oss en psykiatri totalt uten tvang, sier Georg Høyer.
– Da blir jeg sett på som en raring.”

————————-

Vestfold Politipsykiatrirapport (2010)

————————-

Konferensrapport från den nordiska konferensen i Vasa 20-22 juni 2011

«Vård utan tvång – en utopi? – Alternativ till tvång i vård och omsorg»

Sitat fra en av bidragsyterne

Gir lavere terskel mindre tvang? Fra Inger Aareskjold Salte i:

«Tvangsbruk En viktig side ved denne studien er anvendelsen av tvungent psykisk helsevern. Redusert tvangsbruk er en helsepolitisk målsetning og et gode for pasientene og for samspillet med pårørende og behandlere. I den undersøkte pasientgruppen er det bare fire av de 18 som ikke har vært innlagt på tvang i løpet av observasjonsperioden. Ved å gjennomgå hele sykehistorien finner vi at samtlige har vært innlagt minst en gang på tvangsparagraf. I vårt materiale har 50 av kriseoppholdene skjedd mens pasienten har vært under tvungent psykisk helsevern. Kriseinnleggelsene har imidlertid også for disse vært ønsket av pasienten selv.

Dermed skjer det ikke en faktisk tvangsbruk selv om pasienten er undergitt tvungent psykisk helsevern. Nedgangen i ordinære innleggelser på tvang er betydelig. Samlet tid innlagt på tvang er halvert etter inngåelse av krisekontrakt dersom vi ikke regner med de brukerstyrte kriseoppholdene.

 Etableringen av brukerstyrte kriseplasser har alt i alt mer enn innfridd forventningene. Pasientene har vis seg tilliten verdig og benyttet plassene etter intensjonen. Totalforbruk av liggedøgn i institusjon og døgn tvangsinnlagt har vist en klar nedgang. Personalet i sengeposten forteller om bedrede behandlingsrelasjoner og den kvalitative delen av undersøkelsen (ref) hvor pasienter, pårørende og ansatte i den kommunale psykiatritjenesten ble intervjuet viser mer tilfredshet i alle ledd.

Det er særlig to forhold som er viktige suksessfaktorer: Ved å etablere en kontraktfestet pasientrettighet øker pasientens autonomi og ved å senke terskelsen for innleggelse skapes økt trygghet for pasienten og pårørende. Dette er trolig forklaringen på det paradoksale at økt tilgjengelighet gir et lavere forbruk.»

 —————————

Tvangsproblematikk er etter min oppfatning det viktigste å belyse innenfor psykisk helsevern fordi det er så ødeleggende for de som opplever tvangens forskjellige metoder. Noen hevder at de setter pris på at de ble innlagt på tvang og ble tvangsmedisinert. Ja, det er sterkt å si det, synes jeg.

Jeg hadde adoptert mye av helsevesenets tankegang i forhold til psykiske lidelser, men jeg har aldri oppfattet at tvangsinnleggelser kan føre noe positivt med seg. Mine erfaringer med tvangsinnleggelser er helt klart svært negative. Ja, men hva med de som er til fare for seg sjøl eller andre da, spør mange. Det må da være mulig å legge de inn på tvang. Ja, det er jeg helt enig i, men sannheten er at det store flertallet av de som legges inn på tvang blir innlagt i forhold til det såkalte behandlingskriteriet. Vi trenger ikke en særlov for psykisk helsevern for at det skal være mulig å sperre inne de som er til fare for seg sjøl eller andre. Vi trenger en omveltning av hele det psykiske helsevernet. Tvangen og medisineringen ødelegger mange! Jeg ble selv anbefalt å bruke det gamle antipsykotiske middelet Trilafon depot (sprøyte hver 14. dag) i minst 5 år etter tvangsinnleggelsen i 1994. Og bivirkningene var blant annet urolige ben. En rastløshet i kroppen som var helt forferdelig. Jeg greide ikke sitte rolig å snakke med folk lenge av gangen. Heldigvis har jeg en mor som var våken for at det umulig kunne være meningen at jeg skulle bruke de medisinene i FEM år sammenhengene. Det var dr. Robertsen ved Åsgård psykiatriske sykehus som anbefalte dette. Jeg har mistanke om at det finnes altfor mange av dr. Robertsens kaliber som er psykiatere innenfor psykisk helsevern, som bare følger blindt Helsedirektoratets anbefalinger, som er: Ved 2. gangs psykose anbefales antipsykotisk medisin i fem år…

Det er enklere å kritisere når jeg har klarhet i hvilke alternativer jeg ønsker meg. Jeg ønsker meg alternativer til tvang, alternativer til medisinering, og det ønsker jeg meg SNART!!! De alternativene kan ikke bygges opp inne i det eksisterende psykiske helsevernet. De må bygges opp utenfor det bestående systemet! Det finnes nok erfaringskunnskap om det å slutte med medisiner, og jeg tenker at hvis det er mulig å ansette noen av de som har sluttet med medisiner, og som greier seg godt uten, så har man skutt gullfuglen. Inn med de som erfaringene og ut med psykiaterne. Inn med ulike yrkesgrupper som ikke har fokus på medisiner og diagnoser, og de som har jobbet i psykisk helsevern og har sett at det er overforbruk av medisiner, de kan gjerne ansettes på et alternativ behandlingssted.

——————-

En frihetsberøvelse å være tvangsinnlagt, NRK Østfold 16.03.02012

—————

– Plutselig står det fem personer rundt meg. En av dem holder ei sprøyte. NRK Nordland  31.08.211

———————-

Tidlig død blant psykisk syke. Brudd på menneskerettighetene (British Journal of Psychiatry )

—————–

Dugnad for frihet.

——————-

Om Maja Thune står dette:

«Ble frisk

Maja Thune kuttet ut medisinene som gjorde henne tung og sløv og skrev seg selv ut av sykehuset. Hun hadde fått forsikringer om at en kroppsterapeut kunne hjelpe henne, og hun valgte å ta sjansen.»

Les mer her.

—————————–

Hver femte innlagt med tvang. (Fortsatt store forskjeller fra region til region og innen ulike helseforetak.)

———————–

Sinne kan brukes positivt.

—————–

Se her – Etterlyser politisk vilje.

————————

Rådet for psykisk helse, Om omfanget av tvang.

————————

TV2s nettside 15.02.2010, Eksperter om psykiatrien.

Jeg har samlet en del under «Alternative behandlingssteder», og der vil det komme mer etter hvert. Her finner du siden.

———————-

TV2 tok vinteren 2010 opp tvangsproblematikken ved å belyse konkrete tilfeller, og her er lenke til disse.

——————————

Forvandling og frihet. Hvite Ørn v/leder Jan Mangne Sørensen. En video som er lagt ut på YouTube som du kan se her.

2 svar til Tvangsproblematikk

  1. Jeg leste dette innlegget om vedkommende som hadde fått medisiner og alvorlige bivirkninger, så godt at hun hadde en våken mor som kunne lede henne inn på en annen vei.
    Jeg hørte samtidig på videoen fra «Hvite ørn.» Så kloke ord. Jeg er pårørende til en som har vært innlagt i et såkalt psykiatrisk sjukehus og har sett den ødeleggende behandlingen på nært hold. Du kan si for mitt vedkommende har det vært en «gave» idet jeg vet at jeg aldri selv må bli «fanget» i et slikt system. Men det er forferdelig at du skal bli vettaskremt av såkalte behandlingstilbud.
    Hvor mange blir ikke lurt fordi de tror de snakker med såkalte spesialister.

    • Jeg tror dessverre at mange ikke har pårørende som er våkne nok til å se hva som skjer i forhold til medisinering og bivirkninger, og mange har «en blind tro» på at det legene sier og gjør må da være riktig…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s